Velkommen

Aarhus Symfoniorkesters Venner er en forening af musikinteresserede, som støtter orkestret og medvirker til at stimulere og udbrede interessen for orkesteret og den klassiske symfoniske musik. Medlemstallet stiger løbende og er nu tæt på 1000.

Aarhus Symfoniorkesters Venner er nu også på Facebook – klik:

Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner blev stiftet i foråret 1982 med det erklærede formål at “vække, stimulere og udbrede interessen for Aarhus Symfoniorkesters koncerter samt tage initiativer, der kan støtte og fremme orkestrets virke”.
Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner ser det som sin opgave at støtte Aarhus Symfoniorkester såvel udadtil som indadtil. Foreningen har en plads i bestyrelsen for Aarhus Symfoniorkesters Studie- og Rejselegat.

Som medlemmer af foreningen kan vi vise orkestret, dets ledelse og dets musikere, at vi værdsætter deres arbejde og store indsats for kulturlivet i Aarhus. Mere direkte kan støtten forme sig som økonomisk tilskud til projekter i orkestrets regi, til forøgelse og fornyelse af instrumentbeholdningen, til videreuddannelse af orkestrets musikere etc.

Foreningen følger sæsonens program op med introduktioner og foredrag. Denne side af foreningens arbejde medvirker til af skabe et godt og lydhørt publikum, i den sidste ende den vigtigste forudsætning for et symfoniorkesters eksistens.

Medlemskab af foreningen giver yderligere adgang til en række åbne orkesterprøver i løbet af sæsonen. Som en afstikker uden for det egentlige koncertprogram har vi tradition for at arrangere fællesture til koncerter med andre af landets symfoniorkestre. Formålet hermed er at udbrede kendskabet til klassisk musik og dens vilkår i Danmark.

Det er ingen selvfølge, at vi i dag råder over et symfoniorkester i Aarhus. Det har krævet ihærdigt arbejde at bringe Aarhus Symfoniorkester op på det kunstneriske niveau, det har i dag; et resultat, som efter foreningens mening ikke bør betragtes som endeligt. Symfoniorkestrets ydre rammer med Musikhuset og velegnede øvefaciliteter er blevet meget bedre med den nye, vellykkede ombygning af Musikhuset og akustikken i den symfoniske sal er en gave til både musikere og tilhørere. Under disse optimale forhold er det dobbelt ærgerligt, at selve orkestrets størrelse stadig kun er knap to tredjedele af et normalt symfoniorkester, og det er dermed fortsat et af Danmarks mindste landsdelsorkestre. Dette forekommer urimeligt sammenholdt med Århus’ størrelse og image som musikby.

I den daglige debat og til argumentation over for bevilgende myndigheder er der brug for en slagkraftig publikumsorganisation, som på saglig og positiv vis kan gøre sig gældende i byens musik- og kulturdebat. En sådan publikumsorganisation bestræber Aarhus Symfoniorkesters Venner sig på at være – og jo flere medlemmer, foreningen har, jo stærkere står den til gavn for vore venner, Aarhus Symfoniorkester, og dermed for vor egen musikglæde.