Foreningens formål

Aarhus Symfoniorkesters Venner er en forening, som støtter orkestret og er med til at øge interessen for orkesteret og den symfoniske musik.

Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner blev stiftet i 1982 med det erklærede formål at “vække, stimulere og udbrede interessen for Aarhus Symfoniorkesters koncerter samt tage initiativer, der kan støtte og fremme orkestrets virke”.

Som medlemmer af foreningen kan vi vise orkestret, dets ledelse og dets musikere, at vi værdsætter deres arbejde og store indsats for kulturlivet i Aarhus. Vi støtter orkestret med økonomisk tilskud til projekter i orkestrets regi, til forøgelse og fornyelse af instrumentbeholdningen, til videreuddannelse af orkestrets musikere etc.

Vi arrangerer koncertoptakter til udvalgte koncerter i løbet af året, der er åbne for alle. Vi hjælper også orkestret ved særlige lejligheder f.eks. som konkurrencevagter, uddeling af flyers og pakkehjælpere til tuttipakker.

Foreningen arbejder også for, at Aarhus Symfoniorkester også kan blive et fuldbesat symfoniorkester.

Foreningens love kan læses her.